Uitstekend trustpilot-stars 2500+ beoordelingen op

Garantievoorwaarden

subtel.nl biedt u op alle producten een garantie van 3 jaar volgens deze bepalingen. Deze bepalingen doen niets af aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. U kunt dus gebruik maken van de door ons verleende garantie ipv de wetterlijke rechten of uw wettelijke rechten uitoefenen.
De garantieperiode loopt 3 jaar en begint met de ontvangst van de goederen.

Indien u gebruik wilt maken van de hier omschreven garantie dient u de goederen eerst terug te sturen. De verzendkosten hiervoor dient u vooralsnog zelf te betalen. Mocht een controle volgens deze garantiebepalingen een garantiegeval opleveren en mochten wij u een vervanging opsturen, zult u de verzendkosten voor de goedkoopste verzendmethode achteraf vergoed krijgen.

Gelieve de goederen onder verwijzing naar de garantie te sturen naar:

subtel GmbH
Klantenservice subtel.nl
P.O. Box 16
7040 AA ´s-Heerenberg
Nederland

Voegt u a.u.b. een kopie van de originele factuur bij. Een verwerking van uw retourzending zonder kopie van de factuur is helaas niet mogelijk omdat alleen aan de hand van dit bewijs de garantieperiode kan worden berekend.

De garantie omvat de door ons toegezegde specificaties van onze producten zoals u deze vindt in onze artikelomschrijving. Van garantie uitgesloten zijn slijtage, het opteren van de goederen of afkeuringen die zijn ontstaan door foutief gebruik of op grond van een gedrag dat niet onder onze verantwoordelijkheid valt.
Uitgesloten van de door ons verleende garantie van 3 jaar zijn dus vooral beschadigingen of afkeuringen die wijzen naar niet reglementair of onjuist gebruik of naar een gebrekkige inachtneming van eventuele bepalingen omtrent het inbouwen. Uitgesloten zijn ook gevallen waar de gebreken zijn ontstaan omdat de betreffende gebruiksaanwijzing niet was gevolgd.

Wij hebben het recht u een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden en op te sturen indien een bepaald product niet meer leverbaar is.

Let op: een opgetreden garantiegeval leidt niet tot een nieuwe garantieperiode van 3 jaar. De oorspronkelijke garantieperiode geldt echter uiteraard ook voor het vervangende product. Uiteraard doet de niet verlengde garantie niets af van de wetterlijke rechten t.o.v. garantie en aansprakelijkheid.

Deze bepalingen laten de productaansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheidswet onverlet.