.nl
020 / 262 3724
MON-FRI 9am - 3pm

Algemene Voorwaarden van subtel GmbH1. Geldigheidsgebied en aanbieder

1.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestellingen, in het bijzonder die de eindgebruiker conform § 13 BGB tegenover de firma subtel GmbH, Mainzer Strasse 3, 10247 Berlijn, Duitsland (navolgend „subtel GmbH“) afgeeft.

1.2. Een koopovereenkomst komt tot stand op de website www.subtel.nl, door de opdrachtbevestiging van subtel GmbH en uiterlijk door de onvoorwaardelijke ontvangst van de waren door de klant. De productweergaven in de online-shop dienen voor de afgifte van een koopaanbod. U geeft een bindend koopaanbod af, wanneer u het online-bestelproces heeft gevolgd, de gevraagde persoonlijke gegevens heeft ingevoerd en bij de laatste stap in het bestelproces op "bestelling versturen" heeft geklikt. De bestelbevestiging ontvangt u per e-mail direct na het verzenden van de bestelling. Daarmee is de koopovereenkomst gesloten. Indien onze opdrachtbevestiging schrijf- of drukfouten bevat of indien bij de berekening van de aankoopprijs vanwege technische problemen fouten zijn ontstaan, dan zijn wij bevoegd de overeenkomst aan te vechten, waarbij wij onze vergissing moeten bewijzen. Eventueel reeds uitgevoerde betalingen worden in dat geval direct gerestitueerd.

2. Retourneringsbeleid voor klanten van de online-shop www.subtel.nl

2.1. Herroepingsrecht
U kunt de gesloten koop-overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen herroepen. Deze herroeping kan plaatsvinden in tekstvorm (d.m.v. brief, fax of e-mail) of door de retournering van het gekochte product. De termijn van 14 dagen gaat ten vroegste in, op het moment van ontvangst van het product en een uitvoerige onderrichting van het retourneringsbeleid in tekstvorm. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping of van het product.

2.2. De herroeping dient te worden gericht aan:

subtel GmbH
Mainzer Str. 3
10247 Berlin, Duitsland
Fax: 0049 (0)30 - 802089969
E-mail: info@subtel.nl

Producten die naar klantenspecifieke wensen zijn gemaakt, producten die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor een retourzending of software-, audio- of video-opnamen, voor zover de geleverde opslagmedia van hun verzegeling zijn ontdaan, zijn volgens wettelijke regelingen van herroeping uitgesloten.

2.3. Herroepingsgevolgen
In het geval van een effectieve herroeping dienen de van beide zijden geleverde zaken/diensten te worden geretourneerd. Kunt u ons de geleverde zaak (het product) slechts geheel of gedeeltelijk in een verslechterde toestand retourneren, dan dient u het waardeverlies te vergoeden. Dit geldt niet, wanneer de verslechtering van de zaak uitsluitend op het uitproberen van de zaak valt terug te wijzen - zoals dit bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk geweest zou zijn. Verder kunt u de plicht tot vergoeding van het waardeverlies vermijden, door de zaak niet volledig in gebruik te nemen en al die handelingen na te laten, die de waarde van de zaak negatief zouden kunnen beïnvloeden.
Zaken die als pakket verstuurd kunnen worden, dienen als zodanig te worden teruggestuurd. Zaken die niet als pakket verstuurd kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan verplichtingen tot restitutie van betalingen wordt gewoonlijk binnen 30 dagen dagen na verzending van uw herroepingsverklaring voldaan. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, dan dient u zorg te dragen voor een geschikte verpakking, om transportschade te voorkomen.

2.4. U dient de kosten voor de retourzending te dragen, wanneer de geleverde waren met de bestelling overeenstemmen en wanneer de kosten voor de retourzending het bedrag van 40,00 Euro niet overschrijden, of wanneer u bij een hogere prijs van het product ten tijde van de herroeping nog geen tegenprestatie heeft geleverd of een overeengekomen
deelbedrag nog niet heeft betaald. In alle andere gevallen is de retourzending voor u gratis. Einde van het retourneringsbeleid voor klanten van de online-shop www.subtel.nl

3. Levering

3.1. De firma subtel GmbH levert "zolang de voorraad strekt". Wanneer het bestelde product niet meer beschikbaar is, doordat subtel GmbH het product zonder eigen schuld niet van de leverancier heeft ontvangen, kan subtel GmbH van de koopovereenkomst terugtreden. In dit geval zalsubtel GmbH de klant direct informeren en eventueel de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is, of indien de klant geen alternatief product wenst, dan zal subtel GmbH de eventueel reeds betaalde kosten restitueren.

3.2. Indien de levering ondanks drie leveringspogingen niet slaagt, dan kan subtel GmbH van de koopovereenkomst terugtreden. Reeds ontvangen betalingen worden in dat geval gerestitueerd. Over de status van uw bestelling wordt u bij niet leverbare waren tijdig per e-mail geïnformeerd. Wanneer alle artikelen voorradig zijn, dan verlaat de zending ons pand gewoonlijk binnen 2 werkdagen, voor zover dit niet anders bij het aanbod is aangegeven. Bestellingen, die op een werkdag tot 14:00 uur bij ons binnenkomen en
die per Express-levering bezorgd dienen te worden, verlaten ons pand, indien alle artikelen beschikbaar zijn, gewoonlijk nog op dezelfde werkdag. U ontvangt automatisch een e-mail, indien bepaalde artikelen uit uw bestelling niet voorradig zijn. Indien niet alle producten uit
een bestelling voorradig zijn, dan zijn wij bevoegd op onze kosten gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

3.3. Bij leveringen buiten de Europese Unie (EU), in het bijzonder naar Zwitserland, kunnen extra douane-kosten ontstaan.

4. Prijzen
De op de productpagina's genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en andere prijsbestanddelen en exclusief verzendkosten en eventuele extra kosten voor verzekerde verzending.

5. Verzendkosten
Voor de levering binnen Nederland berekent subtel GmbH de aan het einde van het bestelproces gedetailleerd weergegeven verzendkosten per bestelling.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. De betaling geschiedt per bankoverschrijving, PayPal, Ideal of creditcard. Wij behouden ons het recht voor, bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten. Indien u per creditcard betaalt, dan belasten wij de creditcard op het moment, dat de bestelling bij ons geregistreerd wordt. Het afgeschreven bedrag is na ongeveer 2-3 dagen zichtbaar op uw afschrift. Een recht op compensatie bestaat enkel dan, wanneer uw tegenaanspraak rechtsgeldig justitieel werd vastgesteld of schriftelijk door subtel GmbH werd erkend of niet werd betwist. U kunt een terughoudingsrecht enkel uitoefenen, wanneer uw aanspraak uit dezelfde contractsverhouding resulteert.

6.2. Betalingsmethoden

6.2.1.) Vooruitbetaling

- Verloop: u maakt het totaalbedrag op onze bankrekening over en wij verzenden uw bestelling direct na ontvangst van uw betaling. Als dank voor uw vertrouwen, geven wij 2% korting op de totale bestelwaarde.

6.2.2.) PayPal

- Afloop: U betaalt het rekeningsbedrag direct aan ons PayPal-account: paypal@subtel.nl.
Bij ontvangst van de betaling op werkdagen voor 14 uur wordt uw bestelling nog op dezelfde dag verstuurd. In alle andere gevallen wordt uw bestelling op de volgende werkdag verstuurd. Let hierbij op de beschikbaarheidsstatus van het product in de online-shop.

6.2.3.) Creditcard

U kunt bij ons comforabel met uw VISA- of Mastercard betalen.

Bij reclamatie en retourzendingen wordt het terug te betalen bedrag binnen 2 weken op uw creditcard teruggeboekt.

6.2.4.) Onder rembours

Indien u kiest voor levering onder rembours, dan betaalt u uw bestelling op het moment van aflevering.
U betaalt het aankoopbedrag vermeerderd met rembourskosten (9€) rechtstreeks aan de chauffeur van UPS op het moment dat u de bestelling in ontvangst neemt.
U dient het bedrag contant te voldoen aan de chauffeur.

7. Eigendomsvoorbehoud
De waren blijven tot de volledige betaling het eigendom van subtel GmbH. Vóór de overgang van het eigendom is een verpanding, overdracht of aanpassing van het artikel
zonder de toegestemming van subtel GmbH niet toegestaan.

8. Transportschade
Indien waren met duidelijke transportschade worden aangeleverd, dan wordt u verzocht zo snel mogelijk bij de bezorger te reclameren en tevens contact op te nemen met subtel GmbH, het liefst per e-mail. Het verzuimen van deze reclamatie of contactopname heeft geen consequenties voor uw wettelijke garantie, maar stelt subtel GmbH in staat, om de schade op het transportbedrijf of de transportverzekering te verhalen.

9. Privacy-beleid

9.1. Algemeen
Uw klantgegevens worden uitsluitend gevraagd en opgeslagen voor de verwerking van uw bestelling. De grondbeginselen hiervoor zijn de relevante privacy-bepalingen in het Duitse "Bundesdatenschutzgesetz" (BDSG) en het "Teledienstedatenschutzgesetz" (TDDSG).

9.2. Doorgifte van klantgegevens
Om uw bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren, geven wij uw gegevens enkel aan de betreffende transportfirma door. Deze firma mag uw gegevens enkel gebruiken voor de levering en niet voor andere doeleinden.

9.3. Aanvullende diensten
Voor aanvullende diensten (klantenaccount, nieuwsbrief) hebben wij op basis van de genoemde wetten uw toestemming nodig. Deze toestemming kunt u te allen tijde in onze online-shop, per e-mail of telefonisch terugnemen. Indien gewenst, slaan wij uw naam en adres op in een klantenbestand. Nadat u zich voor deze diensten heeft aangemeld, ontvangt u zo spoedig mogelijk uw klantnummer en wachtwoord per e-mail. Met deze gegevens kunt u zich bij uw volgende bezoek in onze online-shop aanmelden. Na succesvolle aanmelding zijn uw naam- en adresgegevens reeds in het bestelformulier ingevuld en hoeven deze niet bij iedere bestelling opnieuw ingevoerd te worden. Gevoelige gegevens zoals bankrekening- of creditcardnummers worden vanwege veiligheidsredenen niet opgeslagen. Indien u de nieuwsbrief bestelt, dan wordt u regelmatig per e-mail over
nieuws en aanbiedingen geïnformeerd. De afmelding van de nieuwsbrief is eenvoudig mogelijk middels een optie direct in de nieuwsbrief.

9.4.Cookies

In deze online-shop wordt bepaalde informatie, bijvoorbeeld over de inhoud van uw winkelwagen, op uw computer opgeslagen door middel van cookies, die bij uw volgende bezoek aan onze shop weer worden opgevraagd. Wanneer u zich bij ons aanmeldt of een bestelling afgeeft, dan hebben wij uw klantgegevens nodig. Indien u reeds klant bij ons bent, dan kunt u eenvoudig met uw e-mailadres en wachtwoord aanmelden. De in een cookie opgeslagen gegevens worden vervolgens in het bestelformulier ingevuld, waardoor u werk bespaard blijft. In uw browser-programma kunt u de acceptatie van cookies beheren. Tevens kunt u cookies geheel of gedeeltelijk blokkeren, indien u dit wenst.

9.5. Plaats voor de verzameling van gegevens

De verantwoordelijke plaats voor de verzameling en opslag van gegevens is:

subtel GmbH
Mainzer Str. 3
10247 Berlin, Duitsland
Fax: +49 (0)30-8020899-69
e-mail: info @subtel.nl

Vertegenwoordigende firmanten:
Christopher Stein | Paul Karma

9.6. Opslag van gegevens
Wij slaan uw bestelgegevens op en sturen u deze samen met onze Algemene Voorwaarden per e-mail toe. De Algemene Voorwaarden kunt u bovendien te allen tijde online inzien. Uw bestelgegevens kunt u in onze klantenlogin inzien.

9.7. Informatie, berichtgeving, blokkering, verwijdering U heeft op ieder moment het recht op kostenloze mededeling, blokkering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neemt u daarvoor alstublieft contact met ons op via info@subtel.nl of stuurt u ons uw verzoek per brief of per fax.

10.Slotbepalingen
Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ineffectief is, blijft de overeenkomst voor het overige bestaan. In plaats van de ineffectieve bepaling gelden dan de betreffende wettelijke bepalingen. Het geldende recht is het Duitse recht, met uitzondering van het UN-kooprecht. Indien de particuliere eindgebruiker geen woonadres binnen de Europese Unie heeft, dan is onze vestiging in Berlijn het rechtsgebied. In het verkeer met eindgebruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de eindgebruiker worden toegepast, voor zover het uitdrukkelijk om verbruikerrechtelijke bepalingen gaat.